Tradice, kvalita a angažovanost

Otevřenost vůči světu, tolerance a férovost, to jsou základní složky naší firemní filozofie. Koncern HENGE je orientován mezinárodně a organizován decentrálně. Disponuje plochou hierarchií a poskytuje zákazníkům i zaměstnancům rychlé způsoby rozhodování.

Naše služby a naše produkty jsou neustále dále rozvíjeny, abychom dostáli měnícím se požadavkům trhů a byli při vývoji do budoucna vždy o jeden krok vpředu. Usilujeme se zůstat ziskoví a dosáhnout v rámci jednotlivých cyklů výsledkové kontinuity.

Při uskutečňování našich cílů nám pomáhají vysoce motivovaní, dobře vyškolení pracovníci, kteří se chopili příležitosti uplatnit se a udělat kariéru ve společnosti orientované na budoucnost. Jsou naším základním kamenem a vytvářejí kapitál pro další trvalý růst.

Kromě toho že se při našem konání zaměřujeme na zákazníky a na zaměstnance, je v ohnisku našeho zájmu také ekologie. Jak při výstavbě nového administrativního objektu v roce 1996, tak i při dostavbě v roce 2008 byl kladen velký důraz na šetrné nakládání s ekologickými zdroji využíváním alternativních zdrojů energie.

henge