Anhydrit

Anhydrit z řeckého anudros: „bezvodý“; také anhydritový živec nebo síran vápenatý (kalciumsulfát), je hojně se vyskytující minerál z minerální třídy bezvodých síranů bez cizích aniontů. Krystalizuje v kosočtverné krystalografické soustavě a má chemický vzorec CaSO4. Většinou tvoří hrubozrnné, celistvé agregáty. Má tvrdost podle Mohsovy stupnice 3 až 3,5 a hustotu 2,8 až 3.

Vzniká mimo jiné jako vedlejší produkt při výrobě kyseliny fluorovodíkové. Rozemletím anhydritu a přidáním aktivátoru vzniká „anhydritové pojivo“. To jsou vzdušná, nehydraulická pojiva, která jsou svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi srovnatelná se sádrou. Kalciumsulfátová pojiva se používají například v bytové výstavbě k výrobě kalciumsulfátových potěrů nebo kalciumsulfátových litých potěrů.

Syntetická kalciumsulfátová pojiva jsou stavební materiály, které jsou vyráběny s nízkou energetickou náročností, a proto šetří zdroje našeho životního prostředí.

Vybrané suroviny nejvyšší kvality a rovnoměrnost při výrobě z technologického hlediska jsou zárukou stálých, vynikajících technických vlastností.

Na této surovinové bázi vyvinul HENGE pojivový systém, který umožňuje výrobu optimalizovaného litého potěru: „

Speciální chemie

Speciální tekutá chemie